Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Café Brasserie Het Heerenhuis persoonsgegevens verwerkt. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Café Brasserie Het Heerenhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Café Brasserie Het Heerenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden gewijzigd.

Contactgegevens:

Café Brasserie Het Heerenhuis
Zuiderweg 74
1456 NH Wijdewormer

Telefoonnummer : +31 75 670 28 97
www.heerenhuis.nl
info@heerenhuis.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Café Brasserie Het Heerenhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw gegevens via het contactformulier op onze website. Wij verzamelen ook gegevens door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. Daarnaast verwerken wij persoonsgegeven wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en/of een bezoek brengt aan onze website Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of e-mailadres)
2. NAW gegevens (zoals voor- en achternaam , adres, woonplaats)
3. Betaalgegevens (zoals bankrekeningnummer of creditcardnummer)
4. IP adres

Wanneer en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Gasten Bed & Breakfast
Wanneer u als gast reserveert voor onze Bed & Breakfast verwerken wij de persoonsgegevens genoemd in categorieën 1,2 en 3. Wij hebben deze gegevens nodig om met u contact op te nemen en u bijv. te informeren over uw verblijf in onze Bed & Breakfast. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om de betaling af te handelen. Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst maar is ook in ons gerechtvaardigd belang aangezien Café Brasserie Het Heerenhuis zonder de verwerking haar bedrijfsactiviteiten als Bed & Breakfast niet kan uitvoeren. Café Brasserie Het Heerenhuis verwerkt deze persoonsgegevens ook omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Gasten Brasserie
Wanneer u als gast reserveert om te lunchen/dineren bij onze Brasserie of bij het deelnemen aan een van de activiteiten/evenementen gehouden bij de brasserie, verwerken wij gegevens uit de categorieën 1 en 2. Wij hebben deze gegevens nodig om bijv. met u contact op te nemen i.v.m. de gemaakte reservering. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst die wij anders niet kunnen nakomen.

Partners en Leveranciers
Wanneer u een leverancier of Partner bent van Café Brasserie Het Heerenhuis dan verwerken wij de persoonsgegevens uit te categorieën 1,2 en 3. Wij verwerken deze persoonsgegevens om met u in contact te treden, goederen te (laten) leveren en voor het afhandelen van betalingen. Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst maar is ook in ons gerechtvaardigd belang. Café Brasserie Het Heerenhuis verwerkt deze persoonsgegevens ook omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Ontvangers van onze nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. In beide situaties vragen wij om uw toestemming. Als u een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link waarmee u zich kunt afmelden, dit kan ook door een mail te sturen naar info@heerenhuis.nl.

Websitebezoekers
Café Brasserie Het Heerenhuis maakt op haar website gebruik van zogenaamde analytische en third party cookies waarbij Café Brasserie Het Heerenhuis ook uw IP adres verwerkt. Bij binnenkomst op onze website vragen wij daarom m.b.v. een cookiemelding om uw goedkeuring voor het plaatsen van onze cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Café Brasserie Het Heerenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Café Brasserie Het Heerenhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Onze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Café Brasserie Het Heerenhuis gebruikt cookies. Een cookie is (deel van) een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken op onze website de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies
Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en het bijhouden van bezoekersstatistieken en het surfgedrag van bezoekers op onze website. Wij krijgen hiermee een beter inzicht in het functioneren van de website. Café Brasserie Het Heerenhuis maakt hierbij gebruik van de webanalyse-service van Google Inc. genaamd “Google Analytics”. Bij het plaatsen van deze cookies registeren wij het IP adres van uw computer. Café Brasserie Het Heerenhuis kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies van derden
Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook via Café Brasserie Het Heerenhuis cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Café Brasserie Het Heerenhuis website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Jouw rechten; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Café Brasserie Het Heerenhuis U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit door ons te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Café Brasserie Het Heerenhuis opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Café Brasserie Het Heerenhuis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Café Brasserie Het Heerenhuis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Café Brasserie Het Heerenhuis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Café Brasserie Het Heerenhuis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Het gebruik maken van deze rechten kan door een mail te sturen naar info@heerenhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Café Brasserie Het Heerenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Café Brasserie Het Heerenhuis meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, beveiligde SSL verbinding, firewalls, wachtwoorden en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heerenhuis.nl